Råddenskab i FOA og Frederiksberg Kommune

Her er jeg i færd med at renovere viserne på Frederiksberg Rådhus Tårnur, efter den ene faldt ned.

Lidt om råddenskab i Frederiksberg Kommune og FOA

Hej

Jeg har nu prøvet mange Aviser, Tv, Komunalbestyrelsesmedlemmer, Arbejdsmarkedsordførene i alle partierne, en Beskæftigelsesminister, mange har ikke svaret og sidst Pernille Skipper, som efter, hvad jeg har hørt, efterlyste sager om dårlig behandling af medarbejderne, inden for det offentlige, sager, hvor den person, der var behandlet dårligt, ville stå frem, det har jeg så gjort, men nej, ingen svar herfra heller, efter Pernille Skipper havde modtaget dokumentationen, om den dårlige behandling, jeg blev udsat for, hvor Frederiksberg Kommune og FOA i fællesskab, fik mig jaget ud af kommunen, udenom tjenestemandsreglerne, jeg regner med, at det er fordi, DET er De personer, der har været med til det, dem, som jeg har beskrevet, med navne, i alt det, der er beskrevet i det efterfølgende.

Jeg prøver nu denne måde, da det virker umuligt, at få aviserne, tv eller noget andet, til at offentliggøre det og håber at du vil hjælpe med at få dette spredt ud, til så mange som muligt, ved at sende denne hjemmeside adresse videre til alle du kender, også selvom, dette måske, ikke interesserer dig og beder dem, om at sende den videre, til alle De kender og så videre og videre, så det på et tidspunkt, må ramme en, der måske, ville interessere sig for det, eller måske ikke bryder sig om, at dette bliver offentliggjort, da jeg er blevet opfordret, til at offentliggøre sagen, det kan også være interessant, at læse for andre FOA-medlemmer, der er måske 200.000 og offfentligt ansatte, så De kan se hvad De kan rissikere, med hensyn til FOA, at FOA, hjælper Kommunen, i stedet for at hjælpe, deres medlem og at det så, ikke er nogen sikkerhed, at være tjenestemand, hvis ens arbejdsgiver, ikke vil overholde tjenestemandsreglerne.

 

Side 1af3                                                                                                                                                                       d. 05-06-2012 

Til Beskæftigelsesministeren og Arbejdsmarkedsordførerne.

Jeg skriver til Jer, da jeg har en rigtig r….. sag, jeg er lige ved at tro, at den er kriminel, forstået på den måde, at hvis jeg havde lavet det samme, så var jeg blevet straffet, en sag, som jeg gerne ville have offentliggjort, jeg har prøvet flere muligheder, men uden resultat, så derfor, prøver jeg, nu Jer og håber at I vil se på den.

Jeg er godt klar over, at I ikke kan løse sagen, det er heller ikke det, det drejer sig om, jeg syntes bare, at I skulle se den, så I ved lidt om, hvad der faktisk sker, ude på arbejdsmarkedet.

Det er sådan, at jeg Finn Lillie, er uforskyldt, blevet jaget ud, af Frederiksberg Kommune, med hjælp af FOA, som, jo, skulle hjælpe mig, ikke til at få mere, end jeg havde krav på, bare til at få den behandling, som jeg havde krav på, ifølge tjenestemandsreglerne, altså, hvis man ikke kunne bruge mig mere, så skulle jeg afskediges med tre års rådighedsløn, men nej, sådan blev det ikke, man kunne godt bruge mig, men ville bare ikke betale den løn, som jeg og mange andre, mener at jeg have krav på. 

Så det drejer sig om, den måde, jeg er blevet behandlet på, af Frederiksberg Kommune og FOA, i fællesskab.

Hvor FOA skulle hjælpe mig, gik De, i stedet ind og hjalp Frederiksberg Kommune.

De (FOA) hjalp Frederiksberg Kommune, med at omgås reglerne, for tjenestemænd, ansat i Frederiksberg Kommune, jeg skriver det, som jeg og mange, i Frederiksberg Kommune og FOA, mener det.

Frederiksberg Kommune ville ikke følge tjenestemandsreglerne, der gælder, når en tjenestemand, uforskyldt, bliver flyttet, til andet arbejde og dette hjalp FOA, Frederiksberg Kommune med.

Frederiksberg Kommune solgte Frederiksberg Forsyning til DONG og som tjenestemand, kunne jeg takke nej, til at gå med over i DONG, jeg blev herefter udlånt til DONG, da jeg havde en, for DONG vigtig stilling, jeg var Overmontør og ansvarlig for Frederiksberg Kommunes vejbelysnings, vedligehold og reparation, mm. 

Da Frederiksberg Kommune, havde fundet en ny plads til mig, blev jeg så overflyttet, til denne og her starter det hele så.

Frederiksberg Kommune, ville ikke overholde, nogle af reglerne, for tjenestemænd, man fortalte, at der var særregler, for Frederiksberg Kommunes tjenestemænd, hverken jeg eller min tillidsrepræsentant, har kunnet få dem, og alt der blev aftalt, i forbindelse, med min overflytning, til denne anden afdeling, blev ikke overholdt, alt sammen, med FOAs velsignelse og det er det sagen drejer sig om.

Kort fortalt, så underbetalte man mig, man løj om, hvad jeg udførte af arbejde, man ville ikke acceptere mit svendebrev, det gjaldt ikke i Frederiksberg Kommune og for FOA-medlemmer, man ville ikke, give mig kompensation, for tabt betalt frokost, jeg gik til FOAs klageinstands, her forsvandt de papirer, som jeg selv havde været inde og give dem i hånden, til tiden, man ville ikke acceptere, at jeg var ansat, som Overmontør, man ville ikke acceptere, at jeg var håndværker, ( jeg var tillidsrepræsentant for Frederiksberg Kommunes tjenestemandsansatte Håndværkere og sad som repræsentant for dem, i FOA 1 Håndværkerne) og havde været det, siden jeg blev tjenestemand i næsten 30 år ???, man fortalte, mine kollegaer, at jeg fik mere i løn, end jeg faktisk fik og at jeg ikke, var ansat, som overmontør, i Frederiksberg Kommune, jamen, jeg havde jo papirer på det og havde været det, i godt 20 år??

Men det, det drejer sig om, er, at FOA og Frederiksberg Kommune, i fællesskab har plattet og svindlet, for at undgå, at overholde tjenestemandsreglerne, mange, heriblandt mine kollegaer, så gerne, at jeg offentliggjorde sagen, så De måske, undgik at havne, i samme situation.

Der er så vidt, jeg kan finde ud af, omkring 200.000 tusinde medlemmer, af FOA, De kan jo også få glæde af, at vide, hvordan De kan komme ud for, at blive behandlet af FOA og den kommune De måtte være ansat i, og offentliggørelsen af dette, kan måske gøre, at det ikke, sker igen, men jeg tvivler, der er nogle der beskytter råd......... i danmark,

Side 2 af 3                                                                                                                                                                   d. 05-06-2012

Man har underbetalt mig, man har løjet om mit ansættelsesforhold, overfor mine kollegaer, jeg var ikke ansat, som overmontør, jeg fik mere i løn, end jeg fortalte mine kollegaer, man har ændret i mine papirer, man har ændret i min stillingsbetegnelse, man har udarbejdet en jobbeskrivelse, som ikke en eneste kan se, ud af, hvad jeg skal udføre af arbejdsopgaver, kun det, at jeg skal holde mig, opdateret, om alle arbejdsopgaver, i afdelingen, hvad der er næsten umuligt, da jeg bliver nægtet kurser, man har prøvet, i mod alle regler, for tjenestemænd, at flytte mig, over til andet arbejde, fra håndværker til specialarbejder, dette ville have medført, at jeg skulle have været opsagt med tre års løn, det vil Frederiksberg Kommune ikke, så derfor denne svinske behandling af mig, til sidst udsatte man mig, for, hvad min læge, kalder, grov psykisk chikane, jeg blev ydmyget og nedværdiget (jeg var sygemeldt tre gange, i det sidste år, jeg var i Kommunen), for, at jeg så, i sidste ende, var nødt til, at acceptere, et tilbud, fra Frederiksberg Kommune, så jeg stoppede.

Vi, min kone og jeg, blev nødt til at acceptere tilbuddet, hvis vi ikke, skulle gå, helt ned, på grund af denne sag, den havde varet i godt tre og et halvt år, utrolig hårdt og svinsk.

Man har herved forhindret mig i at blive på arbejdsmarkedet og ikke gå på efterløn, så jeg nu går hjemme og laver ingenting, uden at fejle noget, jeg er tvunget på efterløn og tjenestemandspension,  jeg er blevet underbetalt, så jeg får en lavere pension og jeg kan ikke optjene flere pensionsår, så jeg får også her mindre i tjenestemandspension, resten af livet, end hvis jeg var fortsat og jeg kan blive ved, der er meget. 

Det er jo også et problem, når jeg skal have tid hos min tandlæge, læge eller noget andet, og de så spørger, hvornår kan du? og jeg så svarer, at jeg kan alle dage, da jeg er på efterløn, jamen du er jo ikke så gammel og du er rask??? Så skal jeg forklare mig, ikke altid lige morsomt, for jeg kan jo se at De ikke tror på mig, altså, at dette kan foregå i dagens danmark.

Det er jo også stik imod, hvad I i folketinget gerne vil have, nemlig at vi ikke går på efterløn og at vi helst, bliver længere på arbejdsmarkedet, og her skal lige nævnes, at det er en af de største organisationer, der har medvirket til, at jeg sund og rask nu går hjemme og bliver forsørget af samfundet.

Jeg kan skrive, rigtig længe, om hvad der er foregået i sagen, men jeg har dokumentationen, en mappe på over 200 sider, med E-mails og breve, fra både Frederiksberg Kommune, FOA, FOAs Klageinstands, Arbejdsskadestyrelsen, der fortæller, hvad der er sket, om Frederiksberg Kommunes og FOAs, plat og svindel og svinske behandling af mig, der er masser af vidner, jeg har deres telefon numre, som I får, jeg er ikke klar over, hvad de vil fortælle, I kan få fuldmagt, til at få aktindsigt, i mine papirer, i Frederiksberg Kommune (( også skellet 27, hvor jeg blev udsat for, noget af det værste, jeg har oplevet, i hele mit arbejdsliv, her tænker jeg på, fra arbejdslederne, ikke kollegaerne), Frederiksberg Kommune, FOA, FOAs Klageindstands og Arbejdsskadestyrelsen).

Jeg nåede at være i Frederiksberg Kommune i 39 år, før man med FOAs hjælp, chikanerede mig ud.

Jeg vil lige skrive nogle navne, som har haft med sagen at gøre og derfor også medvirkende/udførte til/den behandling, jeg har fået, ja, det er faktisk kun disse personer, der er ingen andre indblandet.

For Frederiksberg Kommune.

Jørgen Glenthøj, Borgmester, på Frederiksberg. 

Lisbeth Haagensen, (Ole Philip og Mogens Pedersen, skellet 27)

For FOA.

Dennis Christensen, Formand for FOA.

(Eva Bo Christensen, Johnny Forsberg, Steen Vadgaard, Claus Windfeld, FOA 1)

og så selvfølgelig FOAs Klageindstands.

Side 3                                                                                                                                                                   d. 05-06-2012

Arbejdsskadestyrelsen, havde ikke haft lignende tilfælde, så De kunne ikke gøre noget???, det passer simpelthen ikke og selv om det skulle passe, så er det da et problem, som De skulle se på,  men nej, det mente De ikke, det var selvfølge heller ikke bare en eller anden tilfældig person, det drejede, sig om, det var nogle af de øverste i systemet, så det rører man ikke ved.

Jeg kunne skrive meget mere, men det tror jeg ikke, I er interesseret i, men hvis I vil se på sagen, så får I hele sagen og jeg kan, jo også fortælle, en masse og som skrevet, så er der, en masse vidner til, hvad der er foregået, det er virkelig, en rådden sag, fra Kommunen og FOAs side, som De, absolut ikke, ønsker kommer frem.

I behøver jo ikke, at tro, på det, jeg skriver, men jeg kan, som skrevet, dokumentere det og så er der jo også forskellige, opfattelser af tingene, men jeg har, af FOA medlemmer (også formænd), Arbejdsledere( også på skellet 27), Chefer på rådhuset, fremmede Entreprenører, (der arbejder for kommunen) plus masser af kollegaer, i kommunen, fået at vide, at den er helt gal, måden jeg blev behandlet på, og hvis jeg har uret, hvorfor, så al den plat og svindel og hvorfor, får jeg så ikke bare , de regler, som De henviser til, jeg ER klar over, at reglerne ikke eksisterer, men som en person i KL. siger, så er man alene, hvis man ikke har sin organisation med sig og det har jeg måttet sande. 

Det er lidt underligt, at sidde her d. 01-06-2012 og se på TV, At fire fagforeninger går ind i sagen om det psykiske arbejdsmiljø, på i en af Københavns Kommunes Forvaltninger, når jeg tænker på, at jeg er blevet behandlet på den måde, som jeg har beskrevet, med FOAs medvirken?? Og arbejdsskadestyrelsen, ikke mente, at De kunne gøre noget, da De ikke havde haft lignende sager før???.

Ligeså i dag, d. 04-06-2012, at læse på Ugebrevet A4, dette,  jeg har kopieret det direkte fra hjemmesiden.

FOA-formand Dennis Kristensen efterlyser dog en større ansvarlighed hos den enkelte medarbejder i forhold til at indrapportere uforsvarligheder:

»Offentligt ansatte burde sige fra, hvis de ser noget, der ikke er acceptabelt. Det her bekræfter desværre, at offentligt ansatte må tage både et større kollektivt, men også et individuelt ansvar,« siger han.

Igen, hvordan skal De gøre det, når De ikke kan regne med FOAs hjælp, hvis det brænder på ??? , FOA hjalp jo Frederiksberg Kommune, da De skulle have hjulpet mig og det er meget tydeligt, at læse i de papirer, jeg har, det beskriver meget tydeligt, hvordan FOA, bevidst, har undladt, at hjælpe mig, men i stedet hjulpet Frederiksberg Kommune med at omgås tjenestemnandsreglerne.

Det oprindelige brev, var skrevet til Jyllands Posten, men De var ikke interesseret, jeg har så tilføjet noget mere

Jeg har også prøvet Ekstra Bladet, men nej, De var slet ikke interesseret????

Og det samme med BT, De var heller ikke interesseret, man mente det var for stort arbejde, at se på sagen, De vil nok hellere skrive, om Peter og Amalie??.

Operation X, har jeg også prøvet, men jeg har, ikke en gang, fået et svar????

Jyllandsposten, De mener ikke, det er en sag for dem???

Ugebrevet A4, De mener heller ikke, det er en sag for dem???

Metro express også, De har ikke svaret endnu??

Søndags Avisen, vil heller ikke skrive om det???

Frederiksbladet, vil heller ikke skrive om det??

Jeg regner selvfølgelig ikke med, at I er interesseret i, at få denne sag offentliggjort, men jeg håber, at I vil se på den og hører derfor, gerne fra Jer og så lige bemærke, at der er mere end, jeg her har beskrevet, men det vil fylde så meget, at I sikkert ikke gider bruge tid på at læse det. 

Med venlig hilsen

Tidligere Overmontør

Finn Lillie

Mathildevej 16 st. th.

2000 Frederiksberg

Mob.             40748794

Fastnet.         36304298 

Jeg ville have indsat dokumentationen, på det jeg her har skrevet, men jeg kan ikke få det til at virke, så jeg sætter det på senere, hvis jeg kan finde en, der kan gøre det, det er omkring 220 sider. 

Det sidste, har jeg opgivet, jeg har ikke fundet en, der kan fortælle mig, hvordan man kan få det på nettet, men skulle der være en der læser dette, som skulle vide, hvordan man gør det, så hører jeg meget gerne fra dig.

Skulle Du, efter, at have læst dette, være interesseret, i at få dokumentationen, på det jeg skriver, så send mig din E-mail, så sender jeg den til dig, den er på cá 220 sider, ialt cá. 7 Mb., ja, du må jo, selvfølgelig også gerne kommentere dette, på siden.

Med venlig hilsen

Finn Lillie

Mathildevej 16 st. th.

2000 Frederiksberg

Mob.:                  40748794

Viber.:                 40748794

E-mail.:                f_lillie@post.tele.dk

Hjemmeside.:       http://finn-lillie.msnblogs.dk

Facebook.:          finn.lillie.94@facebook.com

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Finn Lillie | Svar 16.02.2014 19:14

Hej med Jer/dig, du/I må meget gerne komme med en kommentar, det var jo rart at høre om man syntes, at det er i orden, eller ikke, at dette kan ske, i Danmark.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

15.09 | 20:21

Hej igen. Der skulle have stået, som DCU og 1.Kreds nuværende bestyrelse, ikke vil have ud til medlemmerne. der kan desværre ikke skrives så meget her.

...
15.09 | 20:17

Hej til Jer, som har kommenteret. Jeg håber, I vil dele dette med så mange som muligt, da det er en alvorlig sag, som DCU, ikke vil have ud, til medlemmerne.

...
14.09 | 21:04

Dette giver helt sikkert anledning til kraftig overvejelse af medlemsskabet 2016 og videre frem.

...
14.09 | 16:28

Hej dette er fadene ikke i orden har selv siddet som formand i en grundejerforening jeg syntes den sag fortæller hvordan tingene foregår i venne club dcu.

...
Du kan lide denne side