Om DCU.

Overskrift

Hej Med Dig/Jer.

Jeg vil her prøve, at forklare, hvad der er sket i 1. Kreds og DCU, som gør, at vi ikke længere, vil skrive, om DCU.

Det er sådan, at der i 1. Kreds, er to personer, som ikke kan/vil forstå, at kredsens penge, ikke er deres, så de bruger kredsens penge, privat.

De har afholdt tre udlandsstævner, hvor de har taget sig betalt, for de samme ting, to gange, de mangler kvitteringer, på ret store beløb, der bliver camperet, på kredsens regning, man går på restaurant, på kredsens regning og man omgås kvitteringer, med en ligegyldighed, som ikke er i orden, for en stævneleder.

Ved siden af de tre stævner, har den ene person, brugt kredsens kort privat og på et andet udlandsstævne, taget et, ret stort beløb ekstra, som er stævnet uvedkommende. Samlet, er det mange penge, de to personer, har brugt, privat.

Alt dette, er de to personer, ligeglade med, de mener, at de har ret til at gøre, som de gør, det kan de ikke se noget forkert i.

Det har været diskuteret, på, så godt som alle møder i kredsen, siden det blev opdaget og forelagt dem, alligevel fortsatte de.

Så, til et bestyrelsesmøde, i starten, af 2014, gik det galt, her blev det også diskuteret, man ville godt have dem til, at betale pengene tilbage, men det ville de ikke og det endte op med, at formanden, sad og blev svinet til og truet, af en af bestyrelsesmedlemmerne, så hun til sidst, sagde fra og gik ud af bestyrelsen.

Jeg talte med dem, da jeg hentede Formanden, som jeg er gift med og her sagde to af de resterende bestyrelsesmedlemmer, vi er så glatte som Ål, så det glider af, på os. De to bestyrelsesmedlemmer, er i dag henholdsvis Formand og Sekretær og personen, som truede formanden, er i dag Kasserer og De to der ikke kan kende forskel på dit og mit, er bestyrelsesmedlemmer, det er jo en herlig bestyrelse at have i 1. Kreds. Den sidste, er vi ikke klar over, hvor står, men udfra hans opførsel overfor os, så går han fuldt ind, for det der foregår.

Dette blev så, samme aften skrevet til Bjarne Jensen og Søren Dahlin, hvor vi forklarede, hvad der var sket og hvorfor. Det beklagede både Bjarne Jensen og Søren Dahlin og spurgte om vi kunne dokumentere, at disse personer, havde brugt de mange penge. Det kunne vi godt, det var de to personers egne regnskaber, (de regnskaber, som de afleverede, når de havde haft et stævne) så vi sendte det, på E-mail til dem og det vi ikke havde på E-mail, hentede de selv, i kredsens lokale, på Absalon, bl.a. kredsens regnskaber, flere år tilbage.

Efter de havde set på dokumentationen og kredsens regnskaber og her også fundet noget mere, belastende, på den ene af de to, blev det, på det efterfølgende HB-møde, besluttet, både af FU og alle de syv formænd, alle stemte for, at de to personer, skulle ekskluderes, af DCU. Beslutningen blev truffet på grundlag af, dokumentationen og kredsens øvrige regnskaber og herefter, sendt til de to personer.

I mellemtiden, blev Formanden, igen indsat i 1. Kreds bestyrelse, som formand, på foranledning, af DCUs Landsformand Bjarne Jensen. Det faldt ikke i god jord, hos fem, af de seks tilbageværende bestyrelsesmedlemmer, de to, som sagen, drejer sig om, den tredje, som truede formanden og to, af de tre sidste, som åbenbart, havde skiftet mening og nu ikke syntes, at der var noget galt med, at bruge Kredsens penge, privat, det vil sige, at formanden, nu sad med, ikke tre personer, som syntes, at det er i orden, at bruge kredsens penge privat, men, med fem personer, som syntes, at det er i orden, at bruge kredsens penge privat. De to personer, der bruger kredsens penge privat og den person, som havde truet formanden og de to, som havde skiftet standpunkt, plus den sjette person.

Da de to personer, som sagen, drejer sig om, fik deres brev, hvori, der stod, at det var besluttet, af et enigt FU og alle formænd, at de blev ekskluderet, på grund, af det tidligere skrevet, så kunne de to personer, som sagen, drejer sig om ikke mere deltage, i møderne, og den som truede, udeblev, fra de efterfølgende møder, da han ikke ville være sammen, med formanden.

Formanden fik endvidere, af Bjarne Jensen, besked på, at vælge, en ny næstformand, i stedet for den person, som var næstformand og jo ville blive ekskluderet, så det gjorde hun så.

Vi var herefter til flere stævner, hvor vi mødte og talte med, både Bjarne Jensen og Søren Dahlin plus alle de andre formænd. Den nye næstformand, blev præsenteret, for alle formændene og for Bjarne Jensen og Søren Dahlin, på Ålbæk Camping, hvor man også, igen talte om, at, nu var de to personer, snart ude af DCU og 1. Kreds, så der igen, kunne falde ro over kredsen og DCU. Her fik formanden også, at vide, at der blev sendt nogle utrolig grove mails, til DCU, så grove, at formanden, ikke kunne få lov, at se dem.

Men som skrevet, så mødtes vi flere gange, til stævner, eller bare tilfældigt, på en campingplads og igen, det bliver godt, når vi nu har haft HB-møde, så er de to personer, ude, af DCU. Så sent, som da vi ankom til det pågældende HB-møde, rendte vi ind i en af formændene, som igen sagde, at, nu varede det kun en time, så, var de to personer, ude.

Men, formanden, måtte ikke være med inde, til mødet, medens de to personer, var inde og tale deres sag, så hun sad inde, på Bjarne Jensens kontor og da den ene, havde været inde og tale sin sag, kom Søren Dahlin ind til formanden og sagde, at det var den første og han ville blive ekskluderet, så nu manglede der kun den anden og det var jo kun en formssag, da der ikke var nogen undskyldning, overhovedet, for det de to personer, havde gjort. Da den anden person, så havde talt sin sag, blev formanden kaldt ind til HB-mødet og fik at vide, at de to personer, ikke ville blive ekskluderet alligevel. Uden forklaring, eller noget, hun fik ikke at vide, hvad der var blevet sagt, eller noget andet.

Da vi så kom hjem, skrev vi til Bjarne Jensen og Søren Dahlin. At hvis det stod ved magt, at de to personer, ikke blev ekskluderet og bare kunne fortsætte i bestyrelsen, så gik hun som formand. Vi hørte ikke noget, før vi så igen skrev og bad om en forklaring, på hvorfor, de to personer, ikke blev ekskluderet.

Der kom så en mail, hvori, man skriver, at de to personer, ikke forstod retningslinjerne, for bestyrelsesmedlemmerne og man derfor ikke kunne ekskludere dem? Jamen, den ene, har været i DCU, længere, end de fleste og siddet i FU og 1. Kreds bestyrelse, i rigtig mange år. Den anden, skulle også være bevandret, i foreningsarbejde og de er begge, to voksne herrer, over 70 år, med mange års erfaring, i foreningsarbejde, burde de ikke vide, at man ikke, misbruger andres penge, penge, som man som bestyrelsesmedlem, er betroet, af medlemmerne, burde de ikke vide, at man ikke tager sig dobbelt betalt, mangler kvitteringer, på ret store beløb, spiser privat, på kredsens regning, handler privat, med kredsens kort og så videre, jo, det burde de vide og det er mange penge, det drejer sig om.

Men, vi har endnu, ikke fået et referat, fra det pågældende HB-møde, (det er helt uhørt, at en mødedeltager, ikke kan få et referat, fra et møde, som personen, har deltaget i) så vi ved ikke, hvad der er blevet sagt, som gør, at 11 VOKSNE PERSONER, skifter mening, på en halv time og vi har heller ikke kunnet få en forklaring, af de andre medlemmer, af HB? Der er ikke ændret noget, overhovedet, i det materiale, som lå til grund for, at, et enigt HB, mente, at de to personer, skulle ekskluderes, da det var så groft, det de havde gjort, derfor, virker det underligt, specielt, AT VI, ikke kan få, at vide, hvorfor, de ikke bliver ekskluderet og vi ikke kan få referatet, fra HB-mødet, for heri, må der jo stå, hvad de, har brugt som undskyldning, for at bruge, de mange penge, de har brugt privat.

Personligt, mener jeg, at den ene, af de to personer, taler tit om, at han har en klemme, på Bjarne Jensen, så Bjarne Jensen, kan ikke røre ham og det er den klemme, han nu har brugt. Dette, har vi skrevet, til Bjarne Jensen og Søren Dahlin, men vi har ikke hørt noget.

Hertil kommer også, at man ikke har forlangt, at den nye bestyrelse, skal afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor man fortæller kredsens medlemmer, hvad der er sket, man har heller ikke forlangt, at de to personer, ikke, kan sidde i en bestyrelse, i DCU, nej, de to personer, fortsætter, som om, der ikke er sket noget og offentligt, i bladet, har man skrevet, at formanden, er stoppet, af private grunde og det, kan jo tolkes, på flere måder. Man er ikke interesseret i, at den rette årsag, kommer frem, hverken fra 1. Kreds nye bestyrelses side og fra DCUs side og det er jo underligt, hvad er det, man ikke vil have frem? hvorfor, er der pludselig, en undskyldning, for at gøre det, de to person, har gjort ? for da man besluttede, at ekskludere dem, var der ingen undskyldning, da det var så groft, som det var. Og så, at bruge den undskyldning, at de ikke forstod retningslinjerne, for bestyrelsesmedlemmer?? Jamen, selv børn, kan forstå dem.

Dette her, er sket i 1. Kreds, men 1. Kreds, er ikke den eneste kreds, der har problemer, med bestyrelses medlemmer, der ikke retter sig efter retningslinjerne, for bestyrelses medlemmer og det er nu, blevet rigtig svært, at gøre noget ved det, efter, man har accepteret, at de to personer, der har gjort det, de her, har gjort, som er så groft, uden, at det får følger.

Det var kun, en lille kort beskrivelse, af hvad der er sket i 1. Kreds. Men det er grunden til, vi ikke vil skrive, om DCU mere, som vi ellers havde tænkt os, at gøre.

Vi kan ikke støtte, at DCU, syntes, det er i orden, at misbruge medlemmernes penge.

Vi har efter vi er gået ud af bestyrelsesarbejdet, fået at vide, at man ikke må bruge betegnelsen revisor, men nu skal bruge betegnelsen bilagskontrollant. dette indebærer, at den pågældende person, kun skal kontrollere, at bilagene passer med regnskabet og derfor ikke skal kontrollere, hvad pengene, er brugt til, om det er til privat forbrug eller kredsarbejde.

Det er jo herligt, så er der frit spil.

Jeg må ikke, skrive det hele, som det er, med navne og hvad der hører med, af dokumentation offentligt, så, hvis man vil høre mere, er interesseret i, at vide, hvad der er foregået, i 1. Kreds/DCU, er man velkommen, til at ringe, til mig, på 40748794.

Hvis man er DCU-medlem, kan man få dokumentationen, på en CD, ellers må man nøjes, med det jeg kan fortælle.

Jeg syntes, at det er beklageligt, at der er så mange, der er fuldstændig ligeglade, med, hvad deres medlems kontingent, bliver brugt til. Der er mange, på facebook, der kommenterer sagen, men de ser ud til, at være ligeglade, eller også, mener de at det er noget, jeg har fundet på, fordi jeg af en eller anden årsag, er blevet fornærmet på DCU. Men det er på ingen måde rigtigt, jeg har været rigtig glad for, at være medlem af DCU. Vi har været medlem i omkring fyrre år og har været/deltaget i bestyrelses arbejde, i omkring 22 år, min bedre halvdel, i bestyrelsen, først som almindeligt bestyrelsesmedlem, så i de sidste 9-10 år, som formand. Jeg var revisor, i omkring otte år, til generalforsamlingen, i 2014, hvor jeg så stoppede, da jeg ikke kunne acceptere, det der foregik i kredsen. Jeg syntes også, at man burde tænke på, hvis det nu var ens egne penge og ikke kredsens, ville man så syntes, at det var i orden, det tror jeg ikke, man ville. Man læser/ser så meget om korruption og ragen til sig, i mange forskellige forbindelser, syntes man også, at det er i orden?

Jeg har også det indtryk, at man måske mener at det er min kamp, men det er jo Jeres alles kamp, for bliver dette ikke stoppet, så bliver det kun værre. tænk på, at hele DCUs top, landsformanden, de fire forretningsudvalgs medlemmer og alle syv kredsformænd, mener det er i orden, at bruge medlemmernes penge privat, syntes du, det er i orden, altså, hvis du er medlem af DCU, så også DIN formand. Syntes du, at det er i orden, at du skal være med til at betale, for andre personers privatforbrug?

At stoppe denne ragen til sig mentalitet, vil jo ikke gøre det ringere, at være medlem af DCU, tvært i mod, det vil kun gøre det bedre.

Her er et udklip af referatet, fra det HB møde d. 25-03-2014, hvor det blev besluttet, at disse to personer, skulle ekskluderes. Da jeg ikke må offentligøre navnene, er de fjernet. Vi har modtaget referatet d. 04-04-2014 kl. 11:53.

Vedhæftet følger referat fra HB-mødet den 25-3-2014.

 

Med venlig hilsen og god weekend

Helge Birkbo

 

Hovedbestyrelsesmøde, referat

 

Dato: 25-03-2014

 

Til stede: Bjarne Jensen (BJ), Svend Erik Henningsen (SEH), Niels Larsen (NL), Lars

Foged (LF), Stig Johansen (SJ), Lone Andersen (LA), Greif Andreasen

(GA), Finn Ljørring (FL), Karsten Andersen (KA), Anna Lene Pedersen

(ALP) og Bjarne Lund Madsen (BLM).

 

 Desuden deltog Helge Birkbo (referent)

 

Fraværende: Jytte Lillie, som man kan læse ud af mailene, i dette, var det en fejl, Jytte Lillie var med til dette HB møde.

 

Emne

 

Beskrivelse 

Indkaldelse 

Ingen bemærkninger 

Pkt. 1350 Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

Pkt. 1351 Status

 

1. kreds

 

Der har de senere år været nogle spændinger i bestyrelsen i 1. kreds

forårsaget af, at 2 bestyrelsesmedlemmer har tilegnet sig nogle for-

dele, som de ikke er berettigede til. Kredsbestyrelsen har været split-

tet i spørgsmålet, hvilket afstedkom nogle hektiske møder i bestyrel-

sen forud for kredsgeneralforsamlingen samt også på selve general-

forsamlingen. 

DCU har haft lejlighed til at gennemgå regnskaberne for 2010-2013.

Regnskaberne/bilagene er stærkt mangelfulde. For 2012 mangler bi-

lagene helt med undtagelse af et udlandsarrangement. Kredsen har

vedtaget nogle retningslinjer, som dog er mangelfulde. 

Det er turlederne, ?og ?, som ved flere ar-

rangementer har fået udbetalt for store beløb, fået godtgjort bilag af

privat karakter samt i et enkelt tilfælde har foretaget køb på kredsens

kreditkort uden at fremlægge bilag. Det sidste ville den skyldige ikke

vedkende sig. Ved godtgørelse af omkostninger på udlandsarrange-

menter er der dog nogle retningslinjer i kredsen, som dog ikke er

overholdt. 

HB var enige om en fordømmelse af forholdet, og efter en kort debat

besluttedes det at indstille, at ? og ? eks-

kluderes. 

Kredsformændene kunne supplere med, at hvis BJ ikke havde taget

sagen op i HB, så havde de gjort det.

Det næste, er også noget, den ene af de to personer, har været aktiv i, ifølge BJ. 

Desuden er der eksempler på kredsbestyrelsesmedlemmer, der prøver

at få fordele hos forhandlere, leverandører og andre eksterne samar-

bejdspartnere ved at tilkendegive nogle holdninger, som kan påvirke

DCU’s håndtering af dem herunder at sagen ville blive sat på Forum.

 

Dette var fra det referat, fra det HB møde, hvor det blev besluttet, at De to personer, skulle ekskluderes og der er intet overhovedet, der er ændret siden, det var det der gjaldt, lige til efter den første af De to personer, havde talt sin sag. Derefter er alt lukket / Hemmeligt, der er ingen Kredsformænd og FU-medlemmer, der siger noget, om hvad der skete på HB- mødet d. 23-09-2014, Ja, De taler ikke med os mere.

Vi har bedt om at få referatet fra det pågældende HB-møde, bl.a. på 1. Kreds generalforsamling Februar 2016, men forgæves, vi kan intet få, selv om Formanden Jytte Lillie jo, var med til det pågældende HB-møde og derfor har ret til at få et referat. Den eneste måde BJ, reagerede på, da jeg bad om det, var at begynde, at svine Jytte Lillie og undertegnede til. Men det er jo også nemmere, når han ikke kunne forsvare hvad han og resten af HB havde gjort.

 

Jeg er spændt på at se, om der er nogle kommentarer til dette.

I/du må meget gerne fortælle andre om dette, hvis du også mener, at det skal stoppes.

 

Herefter den seneste udvikling, i sagen.

 

E-mails fra og til Victoria DCU, med kommentarer 2015.

Jeg blev ringet op af Victoria, fra DCU, i uge 43. Her sagde hun, at man fra DCU gerne ville invitere mig til et møde, om jeg ville det, det svarede jeg ja til. Herefter foreslog Victoria et par dage, men dem kunne jeg ikke, da jeg skulle andet. Victoria, sagde så, at hun ville vende tilbage, når hun havde fundet en anden dag. Det gjorde Victoria så og de E-mails kan man så læse herefter.

Der er nogle gentagelser, da jeg har lagt hele E-mailen på.

 

d. 26-10-2015.

Kære Finn Lillie

I henhold til behagelig telefonsamtale i sidste uge, vil jeg hermed foreslå, at vi mødes d. 2. december inde i DCU-Huset, Korsdalsvej 134, 2605 Brøndby. Vil denne dato passe dig og i givet tilfælde hvornår vil det passe dig på dagen? 

Med venlig hilsen 

Victoria B. Lindtner

Kontorchef

Cand. jur. 

DANSK CAMPING UNION

Korsdalsvej 134

DK - 2605 Brøndby

Telefon +45 33 21 06 00

Mobil: +45 51 14 67 84

E-mail: vl@dcu.dk

Web: www.dcu.dk

 

 

d.28-10-2015.

Hej Victoria Lindtner

d. 2. december er ok. og kl. 11.00, vil passe mig fint.

Med venlig hilsen

Finn Lillie

----- Original Message -----

From: Victoria Lindtner

To: 'f_lillie@post.tele.dk'

Sent: Monday, October 26, 2015 11:04 AM

Subject: Forslag til mødedato

 

Kære Finn Lillie

 

I henhold til behagelig telefonsamtale i sidste uge, vil jeg hermed foreslå, at vi mødes d. 2. december inde i DCU-Huset, Korsdalsvej 134, 2605 Brøndby. Vil denne dato passe dig og i givet tilfælde hvornår vil det passe dig på dagen?

 

Med venlig hilsen 

Victoria B. Lindtner

Kontorchef

Cand. jur.                       

DANSK CAMPING UNION

Korsdalsvej 134

DK - 2605 Brøndby

Telefon +45 33 21 06 00

Mobil: +45 51 14 67 84

E-mail: vl@dcu.dk

Web: www.dcu.dk

 

d. 29-10-2015.

Kære Finn Lillie 

Jeg må høre dig om du eventuelt kunne d. 30. november efter kl. 10 el. d. 1. dec efter kl. 15? Baggrunden herfor er, at jeg desværre har glemt er privat arrangement d. 2. dec.

Med venlig hilsen

Victoria B. Lindtner

Vicedirektør

Cand. jur.

DANSK CAMPING UNION

Korsdalsvej 134

DK - 2605 Brøndby

Telefon +45 33 21 06 00

Mobil: +45 51 14 67 84

E-mail: vl@dcu.dk

Web: www.dcu.dk


Den 28/10/2015 kl. 19.40 skrev Finn Lillie <f_lillie@post.tele.dk>:

Hej Victoria Lindtner

d. 2. december er ok. og kl. 11.00, vil passe mig fint.

Med venlig hilsen

Finn Lillie

 

----- Original Message -----

From: Victoria Lindtner

To: 'f_lillie@post.tele.dk'

Sent: Monday, October 26, 2015 11:04 AM

Subject: Forslag til mødedato

 

Kære Finn Lillie

I henhold til behagelig telefonsamtale i sidste uge, vil jeg hermed foreslå, at vi mødes d. 2. december inde i DCU-Huset, Korsdalsvej 134, 2605 Brøndby. Vil denne dato passe dig og i givet tilfælde hvornår vil det passe dig på dagen?

Med venlig hilsen

Victoria B. Lindtner

Kontorchef

Cand. jur. 

DANSK CAMPING UNION

Korsdalsvej 134

DK - 2605 Brøndby

Telefon +45 33 21 06 00

Mobil: +45 51 14 67 84

E-mail: vl@dcu.dk

Web: www.dcu.dk

 

d. 02-11-2015.

Hej Victoria Lindtner

Jeg kan d. 30. november, kl. 11.00.

Med venlig hilsen

Finn Lillie

 

d. 04-11-2015.

Kære Finn Lillie 

Vi er desværre blevet forhindret d. 30. november. Kunne det lade sig gøre d. 26. november ved 15-tiden i DCU-huset? Ellers må vi udskyde det til et andet tidspunkt. Til orientering deltager landsformand Bjarne Jensen, direktør Søren Dahlin og undertegnede i mødet.

Jeg beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen 

Victoria B. Lindtner

Vicedirektør

Cand. jur.

DANSK CAMPING UNION

Korsdalsvej 134

DK - 2605 Brøndby

Telefon +45 33 21 06 00

Mobil: +45 51 14 67 84

E-mail: vl@dcu.dk

Web: www.dcu.dk

 

Fra: Finn Lillie [mailto:f_lillie@post.tele.dk]
Sendt: 2. november 2015 09:32
Til: Victoria Lindtner <vl@dcu.dk>
Emne: Svar på mødedato.

 

Hej Victoria Lindtner 

Jeg kan d. 30. november, kl. 11.00. 

Med venlig hilsen 

Finn Lillie

  

d. 06-11-2015.

Hej Victoria Lindtner

Jeg syntes dette, bliver lidt useriøst, så jeg springer fra.

Med venlig hilsen

Finn Lillie

----- Original Message -----

From: Victoria Lindtner

To: 'Finn Lillie'

Cc: Søren Dahlin

Sent: Wednesday, November 04, 2015 10:48 AM

Subject: SV: Svar på mødedato.

 

Kære Finn Lillie 

Vi er desværre blevet forhindret d. 30. november. Kunne det lade sig gøre d. 26. november ved 15-tiden i DCU-huset? Ellers må vi udskyde det til et andet tidspunkt. Til orientering deltager landsformand Bjarne Jensen, direktør Søren Dahlin og undertegnede i mødet. 

Jeg beklager ulejligheden. 

Med venlig hilsen 

Victoria B. Lindtner

Vicedirektør

Cand. jur.

DANSK CAMPING UNION

Korsdalsvej 134

DK - 2605 Brøndby

Telefon +45 33 21 06 00

Mobil: +45 51 14 67 84

E-mail: vl@dcu.dk

Web: www.dcu.dk

 

Fra: Finn Lillie [mailto:f_lillie@post.tele.dk]
Sendt: 2. november 2015 09:32
Til: Victoria Lindtner <vl@dcu.dk>
Emne: Svar på mødedato. 

Hej Victoria Lindtner 

Jeg kan d. 30. november, kl. 11.00.

Med venlig hilsen 

Finn Lillie

 

d. 06-11-2015.

Kære Finn Lillie 

Det beklager jeg rigtig meget, men det er min skyld, da jeg skulle have styr på kalenderen.

Jeg vil bede dig om at komme, hvis du alligevel har mulighed herfor. Synes det er vigtigt i samarbejdets ånd.

Med venlig hilsen

Victoria B. Lindtner

Vicedirektør

Cand. jur.

DANSK CAMPING UNION

Korsdalsvej 134

DK - 2605 Brøndby

Telefon +45 33 21 06 00

Mobil: +45 51 14 67 84

E-mail: vl@dcu.dk

Web: www.dcu.dk


Den 06/11/2015 kl. 12.55 skrev Finn Lillie <f_lillie@post.tele.dk>:

Hej Victoria Lindtner

Jeg syntes dette, bliver lidt useriøst, så jeg springer fra.

Med venlig hilsen

Finn Lillie

----- Original Message -----

From: Victoria Lindtner

To: 'Finn Lillie'

Cc: Søren Dahlin

Sent: Wednesday, November 04, 2015 10:48 AM

Subject: SV: Svar på mødedato.

 

Kære Finn Lillie

Vi er desværre blevet forhindret d. 30. november. Kunne det lade sig gøre d. 26. november ved 15-tiden i DCU-huset? Ellers må vi udskyde det til et andet tidspunkt. Til orientering deltager landsformand Bjarne Jensen, direktør Søren Dahlin og undertegnede i mødet.

Jeg beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen

Victoria B. Lindtner

Vicedirektør

Cand. jur.

<image001.gif>

DANSK CAMPING UNION

Korsdalsvej 134

DK - 2605 Brøndby

Telefon +45 33 21 06 00

Mobil: +45 51 14 67 84

E-mail: vl@dcu.dk

Web: www.dcu.dk

Fra: Finn Lillie [mailto:f_lillie@post.tele.dk]
Sendt: 2. november 2015 09:32
Til: Victoria Lindtner <vl@dcu.dk>
Emne: Svar på mødedato.

Hej Victoria Lindtner

Jeg kan d. 30. november, kl. 11.00.

Med venlig hilsen

Finn Lillie

 

d. 11-11-2015.

Hej Victoria Lindtner

Hermed svar på din Mail d. 06-11-2015.

Hilsen

Finn Lillie

 

Side et af en.                                                                                                                                                   D. 11-11-2015.

Hej Victoria Lindtner

I samarbejdets ånd, hvad mener du med det? laver du grin med os?

Jeg mener ikke, det er i samarbejdets ånd, det vi har været udsat for i 2014-2015, det har intet med samarbejde, at gøre, tvært imod, det er så svinsk, at det ikke kan beskrives.

Vi har camperet i lidt over 40 år og været medlem af DCU, i jeg ved ikke hvor mange år, men nok lige så mange. Jytte Lillie, har været med i 1. Kreds bestyrelse, i godt 22 år og Formand. I omkring 9 ½ år, lige til hun og jeg blev udsat for den svinske behandling, på HB-mødet, i september 2014.

I alle de år, har vi arbejdet i vores weekender, ferier og i det hele taget, når vi havde fri fra arbejdet og andet, på at gøre noget for medlemmerne/ for at give medlemmerne nogle gode oplevelser, lave stævner, i både Danmark og i udlandet, brugt vores ferier, til at finde nye steder, at lave stævner til og købe gevinster, hvis vi fandt noget spændende, eller anderledes, til vores lotterier og julebanko og vi har aldrig taget en krone for det, det var jo det samme som en hobby, altså, en fornøjelse, at gøre det.

Men tilbage til HB-mødet i september 2014, hvor De to personer, som ikke kunne kende forskel på deres og andres penge, skulle tale deres sag. Efter den første, havde været inde og tale sin sag, fik Jytte af Søren Dahlin, besked om at denne person, ville blive ekskluderet, nu skulle den anden person bare ligge tale sin sag, så var De begge ude af DCU, for det var kun en formssag, at De fik lov at tale Deres sag, da det De havde gjort, var så alvorligt, at der ikke var nogen undskyldning.

Så bliver Jytte Lillie kaldt ind, til resten af HB-medlemmerne, de seks kredsformænd, de fire FU-medlemmer og selvfølgelig Landsformanden Bjarne Jensen, her får Jytte Lillie, bare at vide, at de to personer, ikke bliver ekskluderet alligevel, uden begrundelse og så, starter Hr. Bjarne Jensen, med at svine os, Jytte Lillie og undertegnede til med, hvad fanden laver din mand i DCU? Jamen, det er han da klar over, Hvorfor har I betalt de 3500,00 kr. tilbage? De 3500,00 kr. som på den ene af de to personers foranledning, var blevet overført til vores bankkonto, jamen, det var jo ikke penge, vi ikke skulle have og så er det ellers fortsat med den svinske behandling, både fra resten af 1. Kreds bestyrelses side og fra det samlede HBs side, som Jeg opfatter det.

Vi har stadig ikke fået nogen forklaring, fra DCU eller resten af HB og Jytte Lillie har stadig ikke fået et referat fra det pågældende HB-møde, hvori der gerne skulle stå, hvad der er blevet sagt og gjort, på mødet i forbindelse med eksklusionssagen, altså hvad undskyldninger, de to personer er kommet med og om der var afstemning om, om De to personer skulle, eller ikke skulle ekskluderes og hvem der så stemte hvad. Men jeg regner med, at det er foregået, som jeg tidligere har beskrevet. Og Vi er stadig forundret over, at alle 11 personer, kan skifte mening, på et øjeblik. Om ikke andet, så, er det for sent, at komme med en forklaring.

Så er vi tilbage ved, I samarbejdets ånd, jeg forstår ikke, hvad du mener, vi ville jo netop, have ordnede/gode forhold, i kredsen/DCU, men det faldt ikke i god jord. Jeg syntes du gør grin med os.

Finn Lillie

d. 13-11-2015.

----- Original Message -----

From: Finn Lillie

To: Victoria Lindtner

Sent: Wednesday, November 11, 2015 8:36 PM

Subject: ang. møde

 

Hej Victoria Lindtner

Hermed svar på din Mail d. 06-11-2015.

Hilsen

Finn Lillie

Jeg prøver igen (med en lille tilføjelse, i fjerde sidste linie),da jeg ikke er sikker på, at du har modtaget denne mail tidligere, eftersom du ikke har svaret.

Hej Victoria Lindtner

I samarbejdets ånd, hvad mener du med det? laver du grin med os?

Jeg mener ikke, det er i samarbejdets ånd, det vi har været udsat for i 2014-2015, det har intet med samarbejde, at gøre, tvært imod, det er så svinsk, at det ikke kan beskrives.

Vi har camperet i lidt over 40 år og været medlem af DCU, i jeg ved ikke hvor mange år, men nok lige så mange. Jytte Lillie, har været med i 1. Kreds bestyrelse, i godt 22 år og Formand. I omkring 9 ½ år, lige til hun og jeg blev udsat for den svinske behandling, på HB-mødet, i september 2014.

I alle de år, har vi arbejdet i vores weekender, ferier og i det hele taget, når vi havde fri fra arbejdet og andet, på at gøre noget for medlemmerne/ for at give medlemmerne nogle gode oplevelser, lave stævner, i både Danmark og i udlandet, brugt vores ferier, til at finde nye steder, at lave stævner til og købe gevinster, hvis vi fandt noget spændende, eller anderledes, til vores lotterier og julebanko og vi har aldrig taget en krone for det, det var jo det samme som en hobby, altså, en fornøjelse, at gøre det.

Men tilbage til HB-mødet i september 2014, hvor De to personer, som ikke kunne kende forskel på deres og andres penge, skulle tale deres sag. Efter den første, havde været inde og tale sin sag, fik Jytte af Søren Dahlin, besked om at denne person, ville blive ekskluderet, nu skulle den anden person bare lige tale sin sag, så var De begge ude af DCU, for det var kun en formssag, at De fik lov at tale Deres sag, da det De havde gjort, var så alvorligt, at der ikke var nogen undskyldning.

Så bliver Jytte Lillie kaldt ind, til resten af HB-medlemmerne, de seks kredsformænd, de fire FU-medlemmer og selvfølgelig Landsformanden Bjarne Jensen, her får Jytte Lillie, bare at vide, at de to personer, ikke bliver ekskluderet alligevel, uden begrundelse og så, starter Hr. Bjarne Jensen, med at svine os, Jytte Lillie og undertegnede til med, hvad fanden laver din mand i DCU? Jamen, det er han da klar over, Hvorfor har I betalt de 3500,00 kr. tilbage? De 3500,00 kr. som på den ene af de to personers foranledning, var blevet overført til vores bankkonto, jamen, det var jo penge, vi ikke skulle have og så er det ellers fortsat med den svinske behandling, både fra resten af 1. Kreds bestyrelses side og fra det samlede HBs side, som Jeg opfatter det.

Vi har stadig ikke fået nogen forklaring, fra DCU eller resten af HB og Jytte Lillie har stadig ikke fået et referat fra det pågældende HB-møde, hvori der gerne skulle stå, hvad der er blevet sagt og gjort, på mødet i forbindelse med eksklusionssagen, altså hvad undskyldninger, de to personer er kommet med og om der var afstemning om, om De to personer skulle, eller ikke skulle ekskluderes og hvem der så stemte hvad. Men jeg regner med, at det er foregået, som jeg tidligere har beskrevet. Og Vi er stadig forundret over, at alle 11 personer, kan skifte mening, på et øjeblik. Om ikke andet, så, er det for sent, at komme en forklaring og vi vil fortsat sprede det ud til, så mange som muligt.

Så er vi tilbage ved, I samarbejdets ånd, jeg forstår ikke, hvad du mener, vi ville jo netop, have ordnede/gode forhold, i kredsen/DCU, men det faldt ikke i god jord. Jeg syntes du gør grin med os.

Finn Lillie

Denne er på som vedhæftet fil.

Side et af en.                                                                                                                                                   D. 11-11-2015.

Hej Victoria Lindtner

I samarbejdets ånd, hvad mener du med det? laver du grin med os?

Jeg mener ikke, det er i samarbejdets ånd, det vi har været udsat for i 2014-2015, det har intet med samarbejde, at gøre, tvært imod, det er så svinsk, at det ikke kan beskrives.

Vi har camperet i lidt over 40 år og været medlem af DCU, i jeg ved ikke hvor mange år, men nok lige så mange. Jytte Lillie, har været med i 1. Kreds bestyrelse, i godt 22 år og Formand. I omkring 9 ½ år, lige til hun og jeg blev udsat for den svinske behandling, på HB-mødet, i september 2014.

I alle de år, har vi arbejdet i vores weekender, ferier og i det hele taget, når vi havde fri fra arbejdet og andet, på at gøre noget for medlemmerne/ for at give medlemmerne nogle gode oplevelser, lave stævner, i både Danmark og i udlandet, brugt vores ferier, til at finde nye steder, at lave stævner til og købe gevinster, hvis vi fandt noget spændende, eller anderledes, til vores lotterier og julebanko og vi har aldrig taget en krone for det, det var jo det samme som en hobby, altså, en fornøjelse, at gøre det.

Men tilbage til HB-mødet i september 2014, hvor De to personer, som ikke kunne kende forskel på deres og andres penge, skulle tale deres sag. Efter den første, havde været inde og tale sin sag, fik Jytte af Søren Dahlin, besked om at denne person, ville blive ekskluderet, nu skulle den anden person bare ligge tale sin sag, så var De begge ude af DCU, for det var kun en formssag, at De fik lov at tale Deres sag, da det De havde gjort, var så alvorligt, at der ikke var nogen undskyldning.

Så bliver Jytte Lillie kaldt ind, til resten af HB-medlemmerne, de seks kredsformænd, de fire FU-medlemmer og selvfølgelig Landsformanden Bjarne Jensen, her får Jytte Lillie, bare at vide, at de to personer, ikke bliver ekskluderet alligevel, uden begrundelse og så, starter Hr. Bjarne Jensen, med at svine os, Jytte Lillie og undertegnede til med, hvad fanden laver din mand i DCU? Jamen, det er han da klar over, Hvorfor har I betalt de 3500,00 kr. tilbage? De 3500,00 kr. som på den ene af de to personers foranledning, var blevet overført til vores bankkonto, jamen, det var jo ikke penge, vi ikke skulle have og så er det ellers fortsat med den svinske behandling, både fra resten af 1. Kreds bestyrelses side og fra det samlede HBs side, som Jeg opfatter det.

Vi har stadig ikke fået nogen forklaring, fra DCU eller resten af HB og Jytte Lillie har stadig ikke fået et referat fra det pågældende HB-møde, hvori der gerne skulle stå, hvad der er blevet sagt og gjort, på mødet i forbindelse med eksklusionssagen, altså hvad undskyldninger, de to personer er kommet med og om der var afstemning om, om De to personer skulle, eller ikke skulle ekskluderes og hvem der så stemte hvad. Men jeg regner med, at det er foregået, som jeg tidligere har beskrevet. Og Vi er stadig forundret over, at alle 11 personer, kan skifte mening, på et øjeblik. Om ikke andet, så, er det for sent, at komme en forklaring.

Så er vi tilbage ved, I samarbejdets ånd, jeg forstår ikke, hvad du mener, vi ville jo netop, have ordnede/gode forhold, i kredsen/DCU, men det faldt ikke i god jord. Jeg syntes du gør grin med os.

Finn Lillie

d. 14-11-2015.

Kære FInn Lillie

Tak for din mail. Jeg har fået oplyst, at på baggrund af det, der skete i kredsen, traf DCU's hovedbestyrelse en enstemmig beslutning om hvilken konsekvens sagen skulle have. Den beslutning står ved magt.

Vor håndsrækning var begrundet i, at nu må vi komme videre, og hvordan gør vi det bedst muligt. Efter min opfattelse løser vi bedst tingene ved at tale sammen.

Så ovenstående var baggrunden for en håndsrækning til et fortsat samarbejde.

Med venlig hilsen

Victoria B. Lindtner

Vicedirektør

Cand. jur.

DANSK CAMPING UNION

Korsdalsvej 134

DK - 2605 Brøndby

Telefon +45 33 21 06 00

Mobil: +45 51 14 67 84

E-mail: vl@dcu.dk

Web: www.dcu.dk

Den 13/11/2015 kl. 19.06 skrev Finn Lillie <f_lillie@post.tele.dk>:

----- Original Message -----

From: Finn Lillie

To: Victoria Lindtner

Sent: Wednesday, November 11, 2015 8:36 PM

Subject: ang. møde

 

Hej Victoria Lindtner

Hermed svar på din Mail d. 06-11-2015.

Hilsen

Finn Lillie

Jeg prøver igen (med en lille tilføjelse, i fjerde sidste linie),da jeg ikke er sikker på, at du har modtaget denne mail tidligere, eftersom du ikke har svaret.

Hej Victoria Lindtner

I samarbejdets ånd, hvad mener du med det? laver du grin med os?

Jeg mener ikke, det er i samarbejdets ånd, det vi har været udsat for i 2014-2015, det har intet med samarbejde, at gøre, tvært imod, det er så svinsk, at det ikke kan beskrives.

Vi har camperet i lidt over 40 år og været medlem af DCU, i jeg ved ikke hvor mange år, men nok lige så mange. Jytte Lillie, har været med i 1. Kreds bestyrelse, i godt 22 år og Formand. I omkring 9 ½ år, lige til hun og  jeg blev udsat for den svinske behandling, på HB-mødet, i september 2014.

I alle de år, har vi arbejdet i vores weekender, ferier og i det hele taget, når vi havde fri fra arbejdet og andet, på at gøre noget for medlemmerne/ for at give medlemmerne nogle gode oplevelser, lave stævner, i både Danmark og i udlandet, brugt vores ferier, til at finde nye steder, at lave stævner til og købe gevinster, hvis vi fandt noget spændende, eller anderledes, til vores lotterier og julebanko og vi har aldrig taget en krone for det, det var jo det samme som en hobby, altså, en fornøjelse, at gøre det.

Men tilbage til HB-mødet i september 2014, hvor De to personer, som ikke kunne kende forskel på deres og andres penge, skulle tale deres sag. Efter den første, havde været inde og tale sin sag, fik Jytte af Søren Dahlin, besked om at denne person, ville blive ekskluderet, nu skulle den anden person bare lige tale sin sag, så var De begge ude af DCU, for det var kun en formssag, at De fik lov at tale Deres sag, da det De havde gjort, var så alvorligt, at der ikke var nogen undskyldning.

Så bliver Jytte Lillie kaldt ind, til resten af HB-medlemmerne, de seks kredsformænd, de fire FU-medlemmer og selvfølgelig Landsformanden Bjarne Jensen, her får Jytte Lillie, bare at vide, at de to personer, ikke bliver ekskluderet alligevel, uden begrundelse og så, starter Hr. Bjarne Jensen, med at svine os, Jytte Lillie og undertegnede til med, hvad fanden laver din mand i DCU? Jamen, det er han da klar over, Hvorfor har I betalt de 3500,00 kr. tilbage? De 3500,00 kr. som på den ene af de to personers foranledning, var blevet overført til vores bankkonto, jamen, det var jo penge, vi ikke skulle have og så er det ellers fortsat med den svinske behandling, både fra resten af 1. Kreds bestyrelses side og fra det samlede HBs side, som Jeg opfatter det.

Vi har stadig ikke fået nogen forklaring, fra DCU eller resten af HB og Jytte Lillie har stadig ikke fået et referat fra det pågældende HB-møde, hvori der gerne skulle stå, hvad der er blevet sagt og gjort, på mødet i forbindelse med eksklusionssagen, altså hvad undskyldninger, de to personer er kommet med og om der var afstemning om, om De to personer skulle, eller ikke skulle ekskluderes og hvem der så stemte hvad. Men jeg regner med, at det er foregået, som jeg tidligere har beskrevet. Og Vi er stadig forundret over, at alle 11 personer, kan skifte mening, på et øjeblik. Om ikke andet, så, er det for sent, at komme en forklaring og vi vil fortsat sprede det ud til, så mange som muligt.

Så er vi tilbage ved, I samarbejdets ånd, jeg forstår ikke, hvad du mener, vi ville jo netop, have ordnede/gode forhold, i kredsen/DCU, men det faldt ikke i god jord. Jeg syntes du gør grin med os.

Finn Lillie

d. 14-11-2015.

Hej Victoria

Dette er svar på din mail af d. 14-11-2015.

Du skriver, jeg har fået oplyst, at på baggrund af det, der skete i kredsen, traf DCUs hovedbestyrelse en enstemmig beslutning om hvilken konsekvens sagen skulle have. Den beslutning står ved magt.

Jamen den beslutning, der blev besluttet, af en enstemmig hovedbestyrelse, på grund af det der skete i kredsen, var jo, at DE to personer, skulle ekskluderes, fordi, det de havde gjort, var så groft, som det var. Men dette står jo altså, så ikke ved magt, alligevel. Men det, er det du skriver?

Du skriver/svarer ikke på, hvad der skete på det HB.møde, hvor De to personer, havde lov, til at tale deres sag/lov til at forsvare sig. hvad skete der/hvad blev der brugt som undskyldning?, det er det, det drejer sig om. som jeg skrev til dig, så har vi ikke kunnet få en forklaring på, hvordan, De 11 personer, der sad i hovedbestyrelsen, foruden Jytte Lillie, formanden for 1. Kreds, hvordan/hvorfor, De kunne skifte mening, på blot et øjeblik.

Hvad blev der sagt, hvad skete der, som fik 11 voksne personer, til at skiftte mening, på så kort tid, Jytte Lillie 1. Kreds formand, havde jo lige, af Søren Dahlin, fået besked om, at den første, ville blive ekskluderet, så nu manglede der bare den anden, som også, ville blive ekskluderet, da det kun, var en formssag, at De to personer, fik lov til at tale deres sag, da der ikke var nogen undskyldning, for det De havde gjort.

Vi har ikke kunnet få nogen forklaring, ja, Jytte Lillie, som var formand for 1. Kreds og med til HB-mødet, lige bortset fra medens, de to personer, fik lov til at tale deres sag, har ikke kunnet få et referat, fra mødet, om hvad der er sagt, hvad deres undskyldning var, fra de to personers side, om der har været en afstemning, og om hvem der i så fald stemte hvad. Det er ikke normalt, at personer, som deltager i et møde, ikke kan få et referat. Vi har også skrevet til alle De 11 HB-medlemmer, om hvad der skete, som fik dem til at skifte mening, men ingen har villet give os en forklaring og ikke alle har svaret og så, har en enkelt, bedt os om at slette ham fra vores mailliste???, jamen hvorfor? , med mindre, at det ikke er godt, at vi rører ved dette problem, altså, man vil ikke have, at der bliver gjort noget ved det, det er jo ikke os, der har gjort noget forkert. Hvad er det, der gør, at man fra DCUs side, ikke ønsker, at denne, ragen til sig mentalitet, bliver stoppet? hvad er det man, fra DCUs side, ikke vil have frem/hvad er det man skjuler? eller skal jeg spørge på en anden måde, hvad er det Landsformanden, ikke vil have frem? Jeg tror stadig, at den ene af de to personer, har trukket sit trumfskort, overfor Landsformanden, en klemme, som han talte om, i tide og utide, at han havde på Landsformanden, så han/Landsformanden, ikke kunne røre ham.

Så skriver du, Vor håndsrækning var begrundet i, at nu må vi videre og hvordan gør vi det bedst muligt. Efter min opfattelse løser vi bedst tingene ved at tale sammen.

Jamen, vi Jytte Lillie og undertegnede, har ikke bedt om en håndsrækning, hvorfor skulle vi det? vi har ikke gjort noget forkert/det er ikke os, der har taget af kassen. Det er vel snarere DCU, der er bekymret for, om denne sag, skal skade DCU.

Til det kan jeg så kun skrive, at det burde DE have tænkt på, inden De lavede denne svinestreg.

Jeg spurgte dig, om du var klar over, hvad dette drejede sig om, hertil svarede du, at det var du. Det tror jeg ikke du er, det fremgår med al tydelighed, at det du skriver, viser, at du ikke er klar over det. Eller også, er du at sidestille med Hovedbestyrelsen og det er jo, så ikke, særlig godt.

Der er foregået noget, på det pågældende HB-møde, noget som ikke tåler dagens lys, noget, der bliver skjult. hvorfor er det hemmeligt, hvad er der sket, på mødet?

Nå, men jeg kan skrive meget mere, men det bliver for langt. MEN, jeg tror du skal prøve, at sætte dig helt ind i denne sag og når du har gjort det, så er du velkommen, til at vende tilbage.

Med venlig hilsen

Finn Lillie

 

d. 18-11-2015.

Hej igen

Victoria.

Jeg glemte, at skrive, at du er velkommen, til at vende tilbage, på E-mail, hvis der er mere.

Med venlig hilsen

Finn Lillie

f_lillie@post.tele.dk

http://finn-lillie.msnblogs.dk

Efter jeg skrev, at Victoria, kun skulle henvende sig på E-mail, har vi ikke hørt noget.

Jeg vil igen skrive, at jeg håber at du, vil dele dette, ved at dele vores hjemmeside adresse, så det kommer ud til så mange som muligt, der camperer og er medlem/eller påtænker, at blive medlem af DCU. Og så, at så mange som muligt, møder op til deres kreds generalforsamling, som skal afholdes i starten af året 2016 og her stille spørgsmål til sagen, bl.a. om hvorfor din formand skiftede mening, med hensyn til at De to personer der skulle ekskluderes, alligevel, ikke skulle ekskluderes, da det ikke har været muligt for os, 1. Kreds tidligere formand og undertegnede, at få en forklaring, trods det, at det er os, der har rejst sagen, men det er hele HB, altså alle medlemmer af HB, der har besluttet, at De to personer, skulle ekskluderes. Men som jeg har skrevet tidligere, så sidder der i dag, fem bestyrelsesmedlemmer i 1. Kreds, hvoraf de to er dem, der har taget af kassen, plus tre, der syntes, at dette er i orden, her er den ene Formand og Webmaster, den anden Kasserer og den tredje sekretær, vi er ikke klar over, hvor den Sjette person står. Men det er jo rigtig godt, at 1. Kreds har en bestyrelse, der har seks medlemmer, som syntes det er i orden, at bruge medlemmernes penge privat.

Jeg skriver igen, at du/I meget gerne må dele dette med andre campister, hvis I også syntes, at det er forkert, at bestyrelsesmedlemmer, kan/må bruge kredsenes/medlemmernes penge privat, altså, til noget der er DCU og medlemmerne uvedkommende.

 

Lidt kommentarer til vores generalforsamling

 i DCU 1. Kreds, d. 02-02-2016.

i Smørrum Gamle Skole

 Generalforsamlingen blev holdt  i  Smørrum  Gamle Skole, et meget lille sted og langt ude på landet, når vi tænker på at 1. Kreds er det gamle Københavns Amt, så der var mange, der havde rigtig langt, man burde have lagt det inde i København. Det virkede planlagt, som om man håbede at der så ikke kom så mange, når det var så langt ude. Det var kun en tanke.

Men der var ikke ret megen plads og hele bestyrelsen plus landsformanden med deres bedre halvdel,  DCUs Direktør tidligere Campingchef,  2 Kreds formand og så et forretningsudvalgs medlem, i alt mener jeg 17 personer, fra DCUs ledelse og ikke ret mange menige medlemmer og godt, der ikke kom flere, der var ikke plads til flere.

Formanden bød velkommen og gav ordet til ordstyreren, som gav ordet til Landsformanden, som atter en gang fortalte om hvor godt det gik i DCU, men han glemte, at tale om hvad der er sket i 1 Kreds, det forbigik han i stilhed.

Så fik 1 Kreds formand ordet, her forventede jeg, at han ville fortælle, hvad der var sket i 1 Kreds bestyrelse, men nej, han fortalte heller ikke, hvad der var sket. Han fortalte kun, at den tidligere formand, var gået af, på grund af lidt uoverensstemmelse i kredsens bestyrelse. På et tidspunkt spørges der om der er kommentarer til hans beretning og her siger jeg så, at jeg syntes at det er tyndt, at han ikke fortæller, hvad der er sket i 1 Kreds bestyrelse, da nu DCUs landsformand ikke havde fortalt noget, selv om han jo er den nærmeste til at vide, hvad der er foregået.

Men det havde han ikke rigtig lyst til, så det blev mig, der startede og jeg fortalte de fremmødte, at vi i 1 Kreds bestyrelse havde to personer, som ikke kunne finde ud af at kredsens/medlemmernes penge, ikke var deres, de ragede rigtig meget til sig, faktisk cà 25.000,00 kr. til privat forbrug. Og De to var af DCUs HB, blevet indstillet til eksklusion, på grund af at det De to havde gjort , var så alvorligt, så der var ingen undskyldning for det. Men de blev ikke ekskluderet og hvorfor, ja det kan vi, 1 Kreds tidligere formand, jeg der var revisor og kassereren, ikke få en forklaring på, vi kan ikke få et referat fra det pågældende møde, hvor de to personer, skulle tale deres sag, og ja, faktisk så, har alle HB medlemmerne fået mundkurv på, De må ikke udtale sig om hvad der er sket på mødet. Ja, det formoder jeg da, da ingen af Dem vil fortælle det.

Hertil skal så også lige skrives, at foruden det vi, 1 Kreds kasser og jeg havde fundet, så havde Landsformanden med flere i DCU, fundet en hel del anden grov misbrug af, den ene persons bestyrelseskort. Så, der var ingen undskyldning. Men de to personer havde mulighed for at tale deres sag, foran et næsten helt HB, 1 Kreds formand måtte ikke overvære dette, d. 23 december 2014. Da vi 1 Kreds formand og jeg kom til dette HB møde, jeg kørte min kone til mødet, mødte vi en af de andre kredses formand og han sagde så, det er godt, nu varer det kun en time, så er de to ude af DCU. Og vi havde ikke hørt andet siden det blev besluttet, at de to skulle ekskluderes af DCU og vi var sammen mange gange i den forløbne tid, alle formændene alle FU medlemmerne og Landsformanden og det var det samme hver gang, nu er der ikke så lang tid, så er DE to personer ude af DCU. Selv Landsformandens kone sagde til mig, den sidste gang, vi var sammen, at nu varede det ikke så længe, så var de to personer, ude af DCU, ja, selv hendes mand landsformanden, glædede sig til de to var ude, så kunne der igen blive fred og orden i DCU.

Det svarede så landsformanden på, da 1. Kreds nye formand,  bare vævede og begyndte at tale om tidligere år i 1 Kreds, så det var ikke så godt, han glemte, han glemte at han og kredsens sekretær, selv havde kæmpet med de to personer, for at få Dem til at betale pengene tilbage og få Dem til at stoppe med det De havde gang i, nemlig at suge i kredskassen. Men landsformanden fortalte så, hvorfor disse to personer, ikke kunne ekskluderes. Vi havde i kredsen godkendt regnskaberne, to gange, selvom, vi var klar over at de to personer, havde misbrugt kassen og vi havde jo ikke fremskaffet retningslinjerne for bestyrelsesmedlemmer i 1 Kreds. Jamen det med regnskaberne, vidste hele HB jo, da de enstemmigt vedtog, at de to personer, skulle ekskluderes og med hensyn til retningslinjerne, så var vi sammen med alle HB medlemmerne, hermed også Landsformanden, og DCU tidligere Campingchef, nu Direktør, masser af gange til forskellige DCU arrangementer, så der var masser af mulighed for at bede om disse retningslinjer, men nej, det gjorde man ikke. Så derfor kan det undre, at man efter den første af de to personer, havde været inde og tale sin sag og Direktøren den tidligere Camping Chef,  kom ind til 1. Kreds daværende formand og sagde at, nu havde denne person været inde og tale sin sag og han ville blive ekskluderet, så nu manglede der bare den anden person, så var De to personer ude af DCU, da det jo kun var en formssag, at De fik lov til at tale deres sag, da det De havde gjort, var så alvorligt, som det var.

Men tilbage til Landsformanden. Efter han havde fortalt årsagen til at disse personer, ikke blev ekskluderet, begyndte han så at, i min optik, svine den tidligere formand i 1. Kreds og mig til (det er jo også et godt kneb, angrib dem du ikke kan forsvare dig imod) det er noget man kan lære på tale/møde kurser.

Først mig. Han beskyldte mig for at være en sur og negativ person, som man jo kunne se på Vores hjemmeside, det ene negative efter det andet? Jamen, der er kun en sag, som jeg har beskrevet og den omhandler FOA og Frederiksberg Kommunes fuldstændige tilsidesættelse af tjenestemands reglerne, en rigtig dårlig sag og så, denne her sag, om korruption i DCU. Er det at være negativ, at man ikke syntes om disse ting og gerne ville have gjort noget ved det, nej, det er det ikke. Han var også utilfreds med at jeg havde skrevet på Facebook, at man vis man var interesseret i at se dokumentationen, så kunne man ringe til mig, og så få den sendt på en CD. På denne CD  har jeg lagt al dokumentationen på og heri også et referat fra et HB-møde. Jamen, hvad er det der ikke må komme frem om denne sag? Han var meget utilfreds med, at jeg havde delt denne CD ud, MEN HAN SAGDE PÅ INTET TIDSPUNKT, AT DEN DOKUMENTATION, SOM CDen INDEHOLDT, IKKE VAR RIGTIG OG DET KAN JO UNDRE. Han fortalte så også at der var flere der havde ringet til DCU og spurgt om, hvad dette var for noget og når så Disse personer havde fået en forklaring på det, så mente De heller ikke, at der var noget galt. Jamen, hvilken forklaring fik De? Jeg blev ringet op på et tidspunkt, af en af disse personer, som fortalte mig, at det jeg havde oplyst ikke var rigtigt, nemlig at bestyrelsesmedlemmerne i 1. Kreds, når De lavede et udlandsstævne, så fik tre kroner pr. kilometer i Transportgodtgørelse, nemlig hjemmefra og til bestemmelsesstedet og hjem igen, kilometerne blev taget fra Google Maps. Han havde fået oplyst af Landsformanden, at De fik tre og en halv krone pr. kilometer. Men dette er en direkte usandhed, hvad Landsformanden også er klar over, så hvad har man ellers fortalt De andre, der har ringet ind til DCU, hvilke usandheder, har man bildt Dem ind? Der er intet ændret i det materiale, der lå til grund for at disse to personer, skulle ekskluderes, hverken omstændighederne eller Dokumentationen, alt er som da et helt enigt HB, besluttede at ekskludere disse to personer.

Så 1. Kreds tidligere formand, her kom han ind på, at det var en formands opgave, at sørge for at denne slags ting/sager, blev stoppet? Jamen, en formand i DCU har jo ikke magt til at gøre noget som helst, han/hun kan ikke smide et bestyrelsesmedlem ud af bestyrelsen og hvad så, hvis det er formanden, der er korrupt, hvem skal så smide formanden ud, Nej, det skal foregå, som det her er foregået, nemlig ved at det er HB, der tager stilling til, om en person, skal smides ud af en bestyrelse eller helt ekskluderes. Men med den holdning Landsformanden her giver udtryk for, at det er formanden, der er ansvarlig, så siger han jo så også, at han selv som Landsformand, er skyldig i, at der er en korruption og ragen til sig mentalitet i DCU, da det jo er ham, der er formand for DCU.

Tilbage til det med at disse personer ikke blev ekskluderet alligevel. Hvordan kan det være at 12 voksne personer nemlig hele HB, de syv kredsformænd, de fire forretningsudvalgsmedlemmer og landsformanden, enstemmigt vedtager at disse to personer, skal ekskluderes. De var jo alle klar over, at regnskaberne tidligere var blevet godkendt og De kunne jo også bare have bedt om retningslinjerne for bestyrelsesmedlemmerne i 1. Kreds og så vidt jeg er orienteret, så havde DCUs jurist også set på det og sagt god for at de kunne ekskluderes, så hvad er der sket. Der er intet ændret i det materiale, som lå til grund for at disse personer, skulle ekskludere, intet. Og som tidligere skrevet, så kom Direktøren tidligere Campingchef jo også ind til 1. Kreds tidligere formand og sagde, at den første ville blive ekskluderet, så nu manglede der bare den anden, så var de to ude af DCU.

Hvad sagde den anden, som gjorde, at disse to personer ikke blev ekskluderet? Det kan vi ikke få at vide, hverken af Landsformanden, de fire FU medlemmer eller af de seks Kreds formænd. De har alle undtagen Landsformanden fået mundkurv på. Hvorfor er det hemmeligt? Hvad har fået disse 11 HB medlemmer til at ændre mening, på et øjeblik og hvorfor vil De ikke tale med os om det? Jeg tror og det har jeg skrevet til Landsformanden, at den anden, nummer to af disse personer, har truet Landsformanden, med at røbe den klemme han havde på Landsformanden, noget han pralede af i tide og utide, han havde en klemme på Landsformanden, så Landsformanden kunne ikke røre ham. Gad vist, hvad det er Landsformanden ikke vil have offentliggjort/have frem, om ham selv eller om DCU. Altså, hvis det forholder sig sådan. Men selv om Landsformanden på generalforsamlingen, sagde at alle HB medlemmer havde fået et referat, af det pågældende HB møde, hvortil jeg sagde, at det havde I. Kreds daværende formand og undertegnede plus kredsens daværende kasser, ikke fået. SÅ HAR VI I DAG, ENDNU IKKE FÅET ET REFERAT.

Derfor blev disse to personer ikke ekskluderet. Samtidig syntes jeg det er trist at se, hvor lidt det interesserer den almindelige campist i Danmark, der var ingen på generalforsamlingen, der havde kommentarer til det, det var måske deres venner, der var med. Heller ikke De tre personer, Direktøren den tidligere campingchef, Formanden for 2. Kreds og så det ene FU medlem, som kunne have fortalt, hvad der faktisk skete på det pågældende HB møde, hvor De to personer fik lov til at tale deres sag.

Meget trist, det er også trist, på den måde at der var andre kredse, der håbede, at man nu kunne få ryddet op i DCU, for det er jo ikke kun i 1. Kreds der er sådanne personer. Men nej, sådan blev det ikke.

Så, som det er nu, kan bestyrelses medlemmerne, bare bruge kredskassen, som det passer dem, DCU vil jo have svært ved at smide nogen ud, eller i det hele taget, gøre noget, når man nu har ladet disse to personer blive, som dokumenteret, har misbrugt kredskassen, til privat forbrug.

Jeg kan også skrive, at der blev på denne generalforsamling også rejst tvivl om regnskabet, dette prøvede 1. Kreds kasser så at svare på, men han vævede også bare, det virkede som om han overhovedet ikke anede noget om regnskabet. Det kan jo så være, at det måske er fordi det er 1. Kreds nuværende formand, der ordner regnskaberne og det er jo så også godt, når man tænker på at, da man i 1. Kreds efter den daværende formand gik af, fik besked om, at 1. Kreds ville komme under administration, så DCU, havde styr på hvad man brugte pengene til i 1. Kreds (det kan jo også undre, når de to personer, efter HBs mening ikke har gjort noget galt) sagde han så, det er ikke noget problem, det omgår vi bare med Blå bilag. Jamen er det ikke herligt. Men regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Herefter gik jeg.

Men til De af Jer, som læser dette og er medlem af DCU, hvis Jeres kreds ikke har holdt generalforsamling og I har tænkt Jer at gå til den, så spørg Jeres formand eller FU repræsentant om, hvad der skete på det pågældende HB møde d. 23 September 2014.

Finn Lillie

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Finn Lillie | Svar 15.09.2015 20:17

Hej til Jer, som har kommenteret. Jeg håber, I vil dele dette med så mange som muligt, da det er en alvorlig sag, som DCU, ikke vil have ud, til medlemmerne.

Finn Lillie 15.09.2015 20:21

Hej igen. Der skulle have stået, som DCU og 1.Kreds nuværende bestyrelse, ikke vil have ud til medlemmerne. der kan desværre ikke skrives så meget her.

A. Og J Laugesen | Svar 14.09.2015 21:04

Dette giver helt sikkert anledning til kraftig overvejelse af medlemsskabet 2016 og videre frem.

michael schnell | Svar 14.09.2015 16:28

Hej dette er fadene ikke i orden har selv siddet som formand i en grundejerforening jeg syntes den sag fortæller hvordan tingene foregår i venne club dcu.

Rene' Schnipper | Svar 13.09.2015 21:30

Kære eks. Formand
Det er dybt kritisabelt, det du her referer, mig et stort problem, at vores formand, for DCU, IKKE bakker dig op??????
Mvh, Rene'

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

15.09 | 20:21

Hej igen. Der skulle have stået, som DCU og 1.Kreds nuværende bestyrelse, ikke vil have ud til medlemmerne. der kan desværre ikke skrives så meget her.

...
15.09 | 20:17

Hej til Jer, som har kommenteret. Jeg håber, I vil dele dette med så mange som muligt, da det er en alvorlig sag, som DCU, ikke vil have ud, til medlemmerne.

...
14.09 | 21:04

Dette giver helt sikkert anledning til kraftig overvejelse af medlemsskabet 2016 og videre frem.

...
14.09 | 16:28

Hej dette er fadene ikke i orden har selv siddet som formand i en grundejerforening jeg syntes den sag fortæller hvordan tingene foregår i venne club dcu.

...
Du kan lide denne side